Menu

Tekst. Språk. Oversettelse.

Velkommen til Samtext. 

«Oversettelsesbyrå» – er det hva barnet skal hete?

Kjært barn har mange navn: oversettelsesbyrå, oversettingsbyrå, oversetterbyrå, oversettingsfirma, translatørbyrå. Er det noen forskjell på disse?

Det enkle svaret er nei, de er det samme. Det er per definisjon et byrå som bedriver aktiviteten oversetting, og leverer produktet oversettelse, som utføres av oversettere. Og dermed har vi også forklart hvordan denne navneforvirringen har oppstått.

Så kan man spørre seg om alle oversettelsesbyråer selger de samme tjenestene? Ja, delvis. I tillegg til oversettelser, tilbyr også alle byråer hele gullrekka av språktjenester, inkludert redigering, språkvask og korrektur. Noen få leverer også det som på godt norsk kalles «transcreation», som løst oversatt er en gjendiktning av en tekst på et annet språk, snarere enn oversettelse. Dette brukes når tekstene er kreative i sin alminnelighet, og for reklametekster i særdeleshet. Samtext kaller det versjonering.

Et oversettelsesbyrå som ikke bare oversetter

Én form for språktjeneste som derimot IKKE leveres av et tradisjonelt oversettelsebyrå, er ny tekst – altså det som tekstforfattere, journalister og andre skribenter produserer. Samtext er ikke et tradisjonelt byrå – vi BÅDE skriver og oversetter. Men fordi ny tekst slett ikke hører hjemme i oversettelsesuniverset, har vi opprettet et eget, separat byrå for dette, Samtext Creative, og kaller barnet ved dets rette navn, et TEKSTBYRÅ.

Men tilbake til oversettelse. Det er store forskjeller på oversettelsesbyråer. Noen selger seg inn på å ha lavere priser enn alle andre; mange satser på kun å bruke frilansoversettere og ikke ansette noen; noen korrekturleser alle tekster før de blir sendt; mens andre overlater dette til kundene sine. Og prisene spriker i alle retninger. Ikke enkelt å å navigere som førstegangskjøper av språktjenester i et slikt farvann. Her er våre tre (3) råd om dette.

Hvem vi er

Samtext har redaksjoner i Oslo, Helsingfors, Stockholm, København og Gillingham (England). Vi skriver, oversetter, språkvasker og korrekturleser for bedrifter og organisasjoner.

Hva gjør vi som nokså mange andre byråer ikke gjør? Repetitiv korrektur! Og når kildeteksten er kreativ eller skal selge noe, omskriver vi oversettelsen når det trengs – også kalt versjonering  (engelsk:  transcreation).